Επικοινωνία

Αφοί Δ. Λάππα Ο.Ε.

 Διεύθυνση: 5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων Αθηνών

 Τηλέφωνο: 2651046363, 2651040235

 Υπεύθυνος πωλήσεων: 6945557480

 Fax: 2651043636